Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Rodzinom Pomocna Dłoń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. " RODZINOM POMOCNA DŁOŃ”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu wynosi  386 540,00 zł,  z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 367 140,00 zł, wkład własny - 19 400,00 zł.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 235  mieszkańców powiatu goleniowskiego, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, rodziny pełniące funkcję rodziny zastępczej nieposiadające ukończonego szkolenia, rodziny zastępcze/prowadzący rodzinny dom dziecka, osoby przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz pracownicy instytucji wspierających rodziny.

Celem projektu jest pozyskanie wykwalifikowanych kandydatów na rodziny zastępcze, uzyskanie kwalifikacji przez funkcjonujące rodziny zastępcze nieposiadające ukończonego szkolenia, podniesienie kompetencji wychowawczych funkcjonujących rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu ograniczenia liczby dzieci umieszczanych
w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji wspierających rodziny.

Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:

  • szkoła dla rodziców,
  • szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  • szkolenia o charakterze edukacyjnym, podnoszące kompetencje wychowawcze funkcjonujących  rodzin zastępczych oraz osób/rodzin przeżywających trudności
    w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
    ,
  • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne dla funkcjonujących  rodzin zastępczych oraz osób/rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora projektu tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

przy ul. Pocztowej 43, tel./fax: 91 418 38 60

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie - w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z personelem projektu w PCPR.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny