Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych 
w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie
Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Pocztowej 43, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwanego dalej PCPR); tel. 91 407  22 41 ; 91/418 38 60 fax – 91 418 38 60 , e-mail: sekretariat@pcpr.goleniow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 72-100 Goleniów, Pocztowa 43 lub drogą e-mailową pod adresem: : sekretariat@pcpr.goleniow.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana - interesantów/klientów PCPR oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących 
do właściwości rzeczowej i miejscowej PCPR, a także kierowanie spraw nienależących 
do właściwości rzeczowej lub miejscowej PCPR do właściwych podmiotów. PRCP, działając 
w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające 
z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie sprawy. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
W związku z powyższym prosimy interesanta/klienta PCPR , który jest osobą fizyczną i załatwia sprawę w Urzędzie o wydrukowanie i podpisanie formularza obowiązku informacyjnego lub pobranie formularza w Zespole w którym realizowana jest sprawa i dołączenie go do składanego wniosku/sprawy. Formularz w chwili obecnej ma zastosowanie w każdej sprawie realizowanej przez Urząd. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze Danych związanego z nowymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Poniżej do pobrania – formularz wniosku - obowiązek informacyjny

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 06.08.2018, 10:58

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny