Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Nasze Wsparcie Twój Sukces

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie pn.
" NASZE WSPARCIE TWÓJ SUKCES”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 440 624,00 zł,  z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi
1 224 530,00 zł, wkład własny to 216 094,00 zł.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 143  mieszkańców powiatu goleniowskiego,
w tym 21 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 30 rodzin zastępczych
(80 osób)
oraz 42 osoby niepełnosprawne.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu powiatu goleniowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym. Udzielone wsparcie
ma pomóc osobom nim objętym przybliżyć lub umożliwić im powrót na rynek pracy,
 a także  wspomóc ich samodzielność życiową i społeczną oraz zapobiegać dalszym procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowane będą następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
  • szkoła dla rodziców,
  • turnusy terapeutyczne,
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
  • kursy i szkolenia o charakterze edukacyjnym.

 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora projektu tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

przy ul. Pocztowej 43, tel./fax: 91 418 38 60

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie - w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z personelem projektu w PCPR.

 

 

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie uczestnika projektu

Utworzono dnia 16.01.2019, 14:31

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 16.01.2019, 14:30

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Utworzono dnia 16.01.2019, 14:29

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Utworzono dnia 16.01.2019, 14:28

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 16.01.2019, 14:28

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Utworzono dnia 28.03.2018, 09:15

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Utworzono dnia 28.03.2018, 09:15

Punktacja za spełnienie kryteriów uczestnictwa

Utworzono dnia 21.03.2018, 13:40

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny