Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Utworzono dnia 28.10.2023

Goleniów, dnia 28 października 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA

w ramach zapytania ofertowego Nr 25/2023/BD

 

W trybie rozdziału 5 pkt. 8 i 10 Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 października  2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „ORGANIZACJA SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO POŁACZONEGO   Z PROJEKCJĄ FILMOWĄ ORAZ USŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ, związanego  z projektem pn. ”Powrót do przyszłości” Nr RPZP.07.06.00-32-P006/22, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01,

na rzecz:

 

MagMat z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 72-100 Goleniów, NIP 856-17-31-366, reprezentowanym przez Pana Mateusza Symborskiego – właściciela firmy,

który wartość przedmiotu zamówienia wycenił na kwotę 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Goleniowie

 

dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 96

W poprzednim tygodniu: 101

W tym miesiącu: 330

W poprzednim miesiącu: 396

Wszystkich: 18741