Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Utworzono dnia 19.07.2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Goleniów, dnia 19 lipca 2022 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY O WARTOŚCI NIEWYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

dla zamówienia Nr 3/2022/BD z dnia 7 lipca 2022 r. na realizację zadania

pn. „zakup i dostawa wyposażenia do Sali konferencyjnej”

       W trybie rozdziału 4 pkt. 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72 -100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

P.H.U. Office-Land Rafał Rynkiewicz ul. Jesionowa 4, 72-200 Nowogard NIP 8561825943,

na realizację zadania pn. „zakup i dostawa wyposażenia do Sali konferencyjnej, związanego z projektem, współfinansowanego ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, o wartości niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotu zamówienia wyceniona została na ogólną kwotę 8.974,59 zł zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 59/100), w tym na:

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 96

W poprzednim tygodniu: 101

W tym miesiącu: 330

W poprzednim miesiącu: 396

Wszystkich: 18741