Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Kurs na Rodzinę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "KURS NA RODZINĘ”,

realizowanym przez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego m.in. w partnerstwie
z Powiatem Goleniowskim, który jest kontynuacją projektu - „Zintegrowane wsparcie dla rodzin
i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu - 3.546.921,96 zł, w tym na realizację zadań  Powiatu Goleniowskiego - 418.600zł. Wartość dofinansowania z EFS  - 3.014.883,66zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, o niskich kompetencjach opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zakłada się, że projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji osób/rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – społecznych, poprawi relacje rodzic – dziecko oraz funkcjonowanie społeczne uczestników.

Projekt przewiduje wsparcie osób/rodzin poprzez dostęp do usług Regionalnej Akademii Rodziny (RAR), Turnusów Aktywizujących dla Rodzin (TAR), Internetowej Akademii Rodziny (IAR).

                                 W ramach Regionalnej Akademii Rodziny Projekt przewiduje:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
  • usługi mediacji rodzinnych,
  • program terapii rodzin,
  • warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków”,
  • usługi wsparcia psychologa, terapeuty,
  • pomoc prawną dla rodzin,
  • inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych. 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ul. Pocztowa 43  (pokój 312- II piętro), tel./fax: 91 418 38 60 lub 91 407 22 41

osoba do kontaktu: Ewa Turowska - powiatowy doradca ds. RAR

 

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne!

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny