Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy o wartości niewymagającej stosowanie ustawy Pzp

Utworzono dnia 30.12.2022

 

Goleniów, dnia 30 grudnia 2022 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY O WARTOŚCI NIEWYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

dla zamówienia Nr PCPR.BD.271.II.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. na realizację zadania

pn. „SZKOLENIE DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ”

                                                                                    

W trybie rozdziału 4 pkt. 3 Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia zamówień publicznych, w tym organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków osób wskazanych do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy realizacji wydatków z budżetu środków własnych lub współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych oraz zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,
ul. Pocztowa 43, 72 -100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

Kulinarne Atelier, Aleja Wojska Polskiego 184C, 71-256 Szczecin, reprezentowane przez Panią Beatę Wodnicką,

na realizację zadania pn.: „SZKOLENIE DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ, związanego z projektem, współfinansowanego ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21,

o wartości niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przedmiotu zamówienia wyceniona została na ogólną kwotę 20.028,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia osiem złotych 00/100).

                                                                                  DYREKTOR

                                                                              Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                w Goleniowie

                                                                              dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 82

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 323

W poprzednim miesiącu: 230

Wszystkich: 12661