Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Utworzono dnia 24.11.2022

Goleniów, dnia 24 listopada 2022 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY DLA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, W KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA PO NEGOCJACJACH TYLKO Z JEDNYM WYKONAWCĄ

 Nr PCPR.BD.271.6.2022.WR z dnia 18 listopada 2022 r. na realizację zadania

pn. „DORADZTWO INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE”

W trybie art. 213. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: „zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą”, informuje się o zamiarze zawarcia umowy pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72 -100 Goleniów, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

a

Panią Małgorzatą Bujalską, zamieszkałą 72-200 Nowogard, ul. 700-lecia 18/2,

na realizację zadania pn. „DORADZTWO INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE, związanego z projektem współfinansowanym ze środków europejskich, pn. Bliżej Domu, Nr RPZP.07.06.00-32-K114/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21,

o wartości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

       w Goleniowie

                                                               dr inż. Andżelika Retmańczyk

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 96

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 24

W poprzednim miesiącu: 475

Wszystkich: 17652